2020-04-20 08:49News

Våra startups behöver ditt stöd!

English version below

SISP, Swedish Incubators and Science Parks tillsammans med Ignite Sweden har efter dialog med näringsdepartementet skickat ut en enkät till över 400 forskningsnära startups. Resultatet visar på en mycket akut situation i bolagen. Det handlar om indragen finansiering, inställda projekt och att de tvingas göra sig av med kompetens, vilket i sin tur ytterligare drar ner viljan från investerare att skjuta till kapital. Företagen utarmas i rasande takt och situationen är allvarlig, inte bara för startupscenen i sig utan för Sveriges ekosystem för innovation där dessa bolag fyller en viktig funktion. På så vis så hotar det också jobben på längre sikt.

Nu behöver vi närlingslivets hjälp att sätta tyngd bakom budskapet för att våra beslutsfattare ska förstå allvaret i situationen. Om man räknar dessa bolag i antal anställda utgör de inte den största målgruppen. Räknar vi däremot innovationskraft, talangattraktion och patent är de oumbärliga för Sveriges framtida konkurrenskraft, och det behöver vi med gemensamma krafter få våra politiker att förstå.

Uppropet kommer att ges in till regeringen samt delas på sociala medier,  i SISPs och Teknikföretagens kanaler samt eventuell press.

Läs och skriv under uppropet genom att ange ditt namn, titel och företag här: https://forms.gle/4iix1P7s1jWsoMPW7

Om du har frågor kring uppropet, kontakta:

Johan Ödmark, VD SISP, johan.odmark@sisp.se +46 70 781 19 70 

Stina Lantz, Program Lead Ignite Sweden, stina@ignitesweden.org, +46 73 532 38 80


SISP, Swedish Incubators and Science Parks together with Ignite Sweden, has after a dialogue with the Ministry of Industry, sent out a survey to over 400 research-based startups. The result shows a very acute situation in the companies. This is about deductible financing, canceled projects and being forced to do away with skills, which in turn further reduces the willingness of investors to raise capital. Companies are depleting at a furious pace and the situation is serious, not only for the startup scene itself but for Sweden's ecosystem of innovation where these companies play an important role. In this way, it also threatens the job in the longer term.

Now we need the help of the business community to put the weight behind the message so that our decision-makers understand the seriousness of the situation. If these companies are counted in the number of employees, they do not constitute the largest target group. On the other hand, we expect innovation power, talent attraction and patents to be indispensable for Sweden's future competitiveness, and we need to make our politicians understand this with common forces.

The appeal will be submitted to the government and shared on social media, in the channels of the SISP and Technology Companies and any press.

Read and sign the petition by entering your name, title and company here: https://forms.gle/4iix1P7s1jWsoMPW7

 If you have any questions about the petition, please contact:
Johan Ödmark, CEO of SISP, johan.odmark@sisp.se +46 70 781 19 70
Stina Lantz, Program Lead Ignite Sweden, stina@ignitesweden.org, +46 73 532 38 80

 


About Minc

Startuphuset Minc i Malmö hjälper entreprenörer att bygga snabbväxande, internationella bolag. Minc blev nyligen framröstat som Sveriges bästa coworking space och rymmer i dagsläget Minc Incubator, den prisbelönade acceleratorn Fast Track Malmö, samt Startup Labs, en förinkubator där alla med en innovativ och skalbar affärsidé kan jobba gratis i upp till sex månader. Huset rymmer också Scaleup Workspace, kontorsplatser för växande startups, och Minc Lounge, ett kombinerat café och workspace.

Contacts

Carmen Gomez
Communication Coordinator
Carmen Gomez