2020-03-02 08:53Press release

Miljoner till Medicintekniskt Utvecklingsbolag från Lund

(English version below)

Medicinteknikföretaget MedBeat har genomfört en nyemission och tagit in 4,3 miljoner kronor av såväl befintliga som nya investerare. Kapitaltillskottet ska gå till fortsatt utveckling av den mobila EKG-apparaten.

Den bärbara EKG-apparaten som företaget utvecklar, används för att detektera så kallade arytmier, rubbningar i hjärtrytmen, hos både barn och vuxna. Mätaren är inte större än en handflata och registrerar EKG kontinuerligt. Patienten kan själv följa sin EKG-data och föra över den till sjukhuset via en app på sin telefon.

Genom den nyss genomförda nyemissionen tar bolaget in ytterligare kapital för att slutföra utvecklingen och fortsätta med kliniska tester. Bland de nya investerarna finns investmentbolaget ArnDahl, som går in med runt två miljoner, familjeföretaget Gepefek samt Mats Röyter och ytterligare privata investerare. Lunds universitets holdingbolag investerar även i bolaget för andra gången.

  • Vi har kontinuerligt förbättrat prototypen och de initiala kliniska testerna har visat positiva resultat. Nu fortsätter ett intensivt utvecklingsarbete, bland annat med att förfina algoritmer så att mätaren även kan fungera som ett assisterande diagnoshjälpmedel för läkare, säger grundaren och VD Erik Rask.

Innan en färdig produkt kan finnas på marknaden återstår fler tester, ytterligare förstärkning av IP-skydd samt FDA- och CE-märkning. Bolagets förhoppning är att det kan finnas på plats redan under nästa år.

  • Detta är ett otroligt spännande bolag som löser ett stort kliniskt problem. Vi ser med spänning fram emot att få fortsätta jobba med MedBeat för en förbättrad hälsovård för många patientgrupper, säger Linus Wiebe, VD för LU Holding. 

 

Kort om MedBeat:
MedBeat är ett Minc Incubator-bolag, som grundades 2018 och flyttade in till Minc mars 2020. Erik Rask är läkare och doktorand inom barnkardiologi, och grundade MedBeat för att effektivt hjälpa patienter med arytmier. 
www.medbeat.se

 


New Capital to Medical Device Company from Lund

Medtech company MedBeat has carried out a new share issue providing the company with SEK 4.3 million from both existing and new investors. The capital contribution will enable continued development of the mobile ECG device. 

The portable ECG device that the company is developing is used to detect so-called arrhythmias, or irregular heart rhythms, in both children and adults. The device is not larger than the palm of a hand and registers ECG continuously. The patients are able to monitor the ECG data themselves and send it to the hospital via an app on their phone. 

With the recently completed new share issue, the company has additional capital to complete the development and continue with clinical trials. The new investors include the investment company ArnDahl, which has invested approximately SEK two million, the family company Gepefek as well as Mats Röyter and other private investors. LU Holding is also investing in the company, for the second time.

“We have continuously improved the prototype and the initial clinical trials have had positive results. There is now going to be intensive development work, including the perfecting of algorithms so that the device can function as an assisted diagnostic tool for doctors”, says the founder and CEO Erik Rask.                                                                               

Before a final product can be put to market there is more testing to be pursued, further strengthening of the IP as well as CE- and FDA-approval. The company hopes these tasks will be completed as early as next year. 

“This is an extremely exciting company that is solving a significant clinical problem. We are eagerly looking forward to continuing to work with MedBeat to achieve improved healthcare for many patient groups”, says Linus Wiebe, CEO of LU Holding. 

 

Short facts about MedBeat:
MedBeat is a Minc incubator company, which was founded in 2018 and moved in to Minc in March 2020. Erik Rask is a medical doctor and researcher within the field of paediatric cardiology who founded MedBeat in order to help patients with arrhythmias.
www.medbeat.seAbout Minc

Startuphuset Minc i Malmö hjälper entreprenörer att bygga snabbväxande, internationella bolag. Minc blev nyligen framröstat som Sveriges bästa coworking space och rymmer i dagsläget Minc Incubator, den prisbelönade acceleratorn Fast Track Malmö, samt Startup Labs, en förinkubator där alla med en innovativ och skalbar affärsidé kan jobba gratis i upp till sex månader. Huset rymmer också Scaleup Workspace, kontorsplatser för växande startups, och Minc Lounge, ett kombinerat café och workspace.

Contacts

Carmen Gomez
Communication Coordinator
Carmen Gomez