2020-05-27 09:12Press release

Minc ökar finansieringsstödet till lovande startups

Mincs investeringsbolag Fast Track Capital tar in ytterligare 10 Mkr att investeras i lovande startups så att bolagen kan överleva och utvecklas även under rådande Corona pandemi. Det statliga riskkapitalbolaget Saminvest investerar tillsammans med det privata kapitalet i emissionen. Det så viktiga privata riskkapitalet växlas därmed effektivt upp av statligt riskkapital.

Minc satte under 2018 tillsammans med statliga riskkapitalbolaget Saminvest upp investeringsbolaget Fast Track Capital II (FTC2) för att investera i Mincs programbolag under 2019-2020.

Under Corona pandemin har vi sett att riskkapitalet och därmed investeringsviljan minskat betydligt. Detta medför att lovande startups inte längre kan finansiera sin utveckling och stora värden kan gå förlorade. Sverige som nation riskerar att förlora potentialen i nyttiggörandet av viktig forskning och därmed tappa konkurrenskraft mot övriga länder. 

” Vi är mycket glada över möjligheten att kunna hjälpa våra lovande startups med avgörande finansiering i en svår tid och som är helt nödvändig för att bolaget ska utvecklas vidare. Just uppväxlingen av privat kapital är en mycket väl riktad insats från det statliga kapitalet”, menar Jeanette Andersson, VD för Minc.

För att säkerställa att livskraftiga och viktiga startups överlever och utvecklas även under rådande finansieringsläge har FTC2 genomfört en nyemission om 10 Mkr. Detta främst för att kunna göra följdinvesteringar i FTC2:s portföljbolag men även möjliggöra nyinvesteringar i tidigare Minc-bolag. Investeringen förutsätter medfinansiering av privat kapital. Om den privata investeraren dessutom är en sk SIA-ängel, dvs en investerare som har tecknat följdinvesteringsavtal med Saminvest, kan det privata kapitalet växlas upp ytterligare.

”Saminvest är en viktig partner för Minc och vi är stolta över förtroendet. Vill passa på att ge en eloge till Saminvest för snabbt arbete och bra samtal i hur vi kan stärka våra skånska startups på bästa sätt”, säger Mincs ordförande Jonas Michanek.

Emissionen på 10 Mkr tecknades både av privat kapital, dvs befintliga investerare i FTC2 och av Saminvest. FTC2 har tidigare 18 mkr i investeringskapital. Följdinvesteringarna påbörjas i juni. 

Bakgrund: 

Minc arbetar med startups - unga och innovativa bolag som löser samhällets utmaningar på nya sätt. Bolagen har vanligen behov av en omfattande teknisk och affärsmässig utveckling innan man har en produkt på marknaden. Innovationerna baseras dessutom ofta på forskning från något av våra närliggande universitet.

Behovet av att vara både innovativ och snabb ställer helt andra krav på finansiering än vad som vanligen gäller för bolag som byggs mer traditionellt. Startups är därför typiskt finansierade av privat och statligt riskkapital. Startups är strategiskt viktiga för näringslivets utveckling och samhällets förmåga att möta nya utmaningar. 

Jeanette Andersson, VD, Minc

 About Minc

Startuphuset Minc i Malmö hjälper entreprenörer att bygga snabbväxande, internationella bolag. Minc blev nyligen framröstat som Sveriges bästa coworking space och rymmer i dagsläget Minc Incubator, den prisbelönade acceleratorn Fast Track Malmö, samt Startup Labs, en förinkubator där alla med en innovativ och skalbar affärsidé kan jobba gratis i upp till sex månader. Huset rymmer också Scaleup Workspace, kontorsplatser för växande startups, och Minc Lounge, ett kombinerat café och workspace.

Contacts

Jeanette Andersson
CEO
Jeanette Andersson